Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin

Večstanovanjski objekti in poslovne stavbe imajo za UPRAVLJANJE praviloma sklenjeno pogodbo s podjetjem, ki je vešče vseh potrebnih aktivnosti. Za kvalitetno upravljanje in s tem ohranjanje vrednosti naše nepremičnine je namreč potrebnih precej aktivnosti, od katerih so mnoge očem uporabnikov praviloma skrite. Gre npr. za drobna hišniška dela, ki jih opazimo šele, ko niso izvedena, pa urejanje okolice, zimska služba in še marsikaj. Poleg omenjenih pa je tu še precej aktivnosti, kot so urejene finance, obveščanje lastnikov, investicije….za kar so potrebna specifična znanja, predvsem pa izkušnje.

Podjetje PARKS1 svojim strankam zagotavlja vse, kar od nas pričakujejo.

Pooblastilo za zastopanje na zboru lastnikov

upravljanje_image

Sodelovanje z nami

Zanesljivost
Odzivnost
Prilagodljivost
Strokovnost
Poslovni objekti

Upravljanje:

 • zastopamo etažne lastnike pred upravnimi organi v zadevah izdaje dovoljenj in soglasij v geodetskih postopkih v zvezi z večstanovanjsko stavbo in zemljiščem,

 • priprava načrta vzdrževanja stavbe, terminski plan izvedbe tega načrta in skrb za izvedbo načrta,

 • sestava obračuna stroškov upravljanja stavbe in razdelitev med etažne,

 • poročanje etažnim lastnikom o delu upravnika,

 • priprava letnega poročila o upravljanju objekta, upravljanje z rezervnim skladom,

 • nadzor nad deli, ki jih opravljajo zunanji izvajalci,

 • administrativno tehnična podpora,

Vzdrževanje:

 • skrbimo za delovanje skupnih delov in naprav v stavbi v skladu s planom ter skrb za zagotovitev tehnične in tehnološke pravilnosti delovanja skupnih delov in naprav v stavbi,

 • pregled skupnih površin (razsvetljava, vodovod, ogrevanje, zunanjost in okolica stavbe),

 • sprotna popravila na skupnih električnih inštalacijah,

 • sprotna popravila vodovodne napeljave, pregledi inštalacij in naprav za ogrevanje,

 • kontrolni pregledi naprav za požarno varnost (hidranti, gasilski aparati, zasilna razsvetljava...),

 • vodenje evidence napak, odklonov in izvršenih del na stavbi,

 • skrb za takojšnjo odpravo napak v delovanju skupnih delov in naprav ter prisotnost pri servisiranju naprav,

 • reševanje nujnih primerov na stavbi (izliv vode, fekalij), izven rednega delovnega časa,

 • košnja in skrb za urejenost okolja, druga potrebna dela,

 • čisčenje skupnih delov,

 • intervencije,

 • 24/7 dežurstvo

Upravljanje:

 • zastopamo etažne lastnike pred upravnimi organi v zadevah izdaje dovoljenj in soglasij v geodetskih postopkih v zvezi z večstanovanjsko stavbo in zemljiščem,

 • priprava načrta vzdrževanja stavbe, terminski plan izvedbe tega načrta in skrb za izvedbo načrta,

 • sestava obračuna stroškov upravljanja stavbe in razdelitev med etažne,

 • poročanje etažnim lastnikom o delu upravnika,

 • priprava letnega poročila o upravljanju objekta, upravljanje z rezervnim skladom,

 • nadzor nad deli, ki jih opravljajo zunanji izvajalci,

 • administrativno tehnična podpora

Vzdrževanje:

 • skrbimo za delovanje skupnih delov in naprav v stavbi v skladu s planom ter skrb za zagotovitev tehnične in tehnološke pravilnosti delovanja skupnih delov in naprav v stavbi,

 • pregled skupnih površin (razsvetljava, vodovod, ogrevanje, zunanjost in okolica stavbe),

 • sprotna popravila na skupnih električnih inštalacijah,

 • sprotna popravila vodovodne napeljave, pregledi inštalacij in naprav za ogrevanje,

 • kontrolni pregledi naprav za požarno varnost (hidranti, gasilski aparati, zasilna razsvetljava...),

 • vodenje evidence napak, odklonov in izvršenih del na stavbi,

 • skrb za takojšnjo odpravo napak v delovanju skupnih delov in naprav ter prisotnost pri servisiranju naprav,

 • reševanje nujnih primerov na stavbi (izliv vode, fekalij), izven rednega delovnega časa,

 • košnja in skrb za urejenost okolja, druga potrebna dela,

 • čisčenje skupnih delov,

 • intervencije,

 • 24/7 dežurstvo

Skladišča in poslovne cone

Upravljanje in vzdrževanje skladišč/logističnih centrov:

 • skrbimo za brezhibno delovanje vseh vgrajenih sistemov in naprav v skladu z navodili proizvajalcev,

 • upravljanje in vzdrževanje objekta ter okolice v skladu s pričakovanji lastnikov in najemnikov,

 • priprava ustreznih poročil, zagotavljanje sledljivosti vseh ukrepov in korakov v povezavi z facility managementom tudi za najzahtevnejše uporabnike (tuji lastniki, skladi, zavarovalnice, farmacija, logisti ipd.),

 • prilagoditev upravljanja in vzdrževanja objekta, glede na osnovno dejavnost uporabnika (zagotovimo ustrezno izobraževanja kadra, upoštevanje posebnih varnostnih protokolov, transparentnost delovanja)

Cenik dodatnih in drugih storitev upravljanja stavb:

Cenik dodatnih storitev