Varovanje

Najpogosteje ob besedi VAROVANJE ljudje pomislimo na fizično varovanje, saj je le-to najbolj osnovno in temeljno varovanje, pa naj gre za ljudi ali pa premoženje. V resnici pa se za tem pojmom skriva še mnogo več. Tu je gotovo potrebno omeniti še vsaj požarno in tehnično varovanje, lahko pa tudi intervencijsko in obhodno. Sodobna podjetja, ki nudijo svojim strankam storitev varovanja, to izvajajo s strokovno usposobljenim varnostnim in receptorskim osebjem. Vse to svojim strankam nudimo tudi v našem podjetju PARKS1.

varovanje_main

Sodelovanje z nami

Zanesljivost
Usposobljenost za delo s centralnimi nadzornimi sistemi
S pogodbo zagotovljen varnostno nadzorni center
Strokovnost

Poskrbimo za

fizicno_varovanje
fizično varovanje

Varovanje objektov s fizično prisotnostjo varnostnikov, ki z izvajanjem obhodov in s pomočjo tehničnih sredstev bdijo nad dogajanjem v objektu in delovanjem naprav nujno potrebnih za nemoteno delovanje objekta. V primeru kršenja reda na varovanem območju ali zaznane nepravilnosti pa nemudoma ustrezno ukrepajo.

fizicno_varovanje
Delo varnostnika na recepciji

V zadnjem času se naročniki pogosto odločijo, da so tudi delavci na recepciji usposobljeni varnostniki. Naročniki s tem poskrbijo, da zoper morebitne kršitelje reda na varovanem območju ukrepe varnostnika uporabi oseba, ki je prisotna ves čas, ko v stavbi poteka delovni proces. S tem se skrajša čas kršenja reda na varovanem območju.

fizicno_varovanje
Tehnično varovanje

Varovanje naročnikovega premoženja s pomočjo tehničnih sredstev. Sem sodita protivlomno in protipožarno varovanje. V primeru sprožitve alarmnih signalov takoj posreduje varnostnik na objektu ali intervencijska enota.

fizicno_varovanje
OBHODNO VAROVANJE

Obhodni varnostniki opravljajo zunanje ali notranje obhode območja, ki ga varujejo. Med obhodom iščejo sledi vloma, pripravljalnih dejanj nepridipravov ter nevarnosti za ljudi in premoženje naročnika storitev.

fizicno_varovanje
intervencijsko varovanje

Opravljanje intervencij ob sprožitvi alarmnega signala ali na klic naročnika. Intervencije opravlja posebej usposobljena enota varnostnikov, ki je ob vsakem času pripravljena na posredovanje ob nevarnostih.