Zakonodaja in aktiObvestilo posamezniku o video nadzoru po 13. členu Splošne uredbe

  • Eurocenter, Tivolska cesta 48, Ljubljana
  • Modri kvadrat, Davčna ulica 1, Ljubljana
  • Statistični urad Republike Slovenije, Litostrojska cesta 54, Ljubljana


Licence in certifikati

  • Certifikat o licenci za varovanje ljudi in premoženja
  • Certifikat o licenci za varovanje javnih zbiranj
  • Certifikat ISO 9001:2015

Interni akti

  • Prijava kršitev predpisov in zaščita prijaviteljev


Obvestilo posamezniku o video nadzoru po 13. členu Splošne uredbe

Certifikati