Zakonodaja in aktiLicence in certifikati

  • Certifikat o licenci za varovanje ljudi in premoženja
  • Certifikat o licenci za varovanje javnih zbiranj
  • Certifikat ISO 9001:2015

Interni akti

  • Prijava kršitev predpisov in zaščita prijaviteljev


Certifikati